ვადიანი ანაბარი

ვადიან ანაბრის გახსნის შემთხვევაში წევრები სარგებლობენ დამატებითი შესაძლებლობებით.
ვადიანი ანაბრის საპროცენტო სარგებლის დაწესების ცხრილი:

 

პერიოდი

             სარგებლის %                  ლარი      

სარგებლის % აშშ დოლარი

3-5 თვე

7.00%

5.00%

6-8 თვე

8.00%

5.50%

9-11 თვე

9.00%

6.00%

12-14 თვე

10.00%

6.75%

15-17 თვე

11.00%

7.00%

18-20 თვე

12.00%

7.25%

21-23 თვე

12.50%

7.50%

24 თვე

13.00%

8.00%

ვადიანი ანაბრის პირობები: 

 • ვადიანი ანაბრის მინიმალური თანხა ლარებში შეადგენს 500 ლარს, ხოლო აშშ დოლარებში ან ევროში 300 ერთეულს.
 • მინიმალური თანხის შევსებამდე დაერიცხება თავისუფალი ანაბარის შესაბამისი საპროცენტო სარგებელი.
 • სარგებლის გატანა შესაძლებელია წევრის სურვილის შესასაბამისად  ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს.
 • საპროცენტო სარგებლის ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაში ცხრილში მოყვანილ საპროცენტო განაკვეთებს აკლდება 2%.
 • ანაბრის ვადის გასვლისას 30 დღის განმავლობაში შესაძლებელია თანხის ნაწილობრივ გატანა, ხოლო დარჩენილი   ნაწილის იგივე პირობებით გაგრძელება 
 • ანაბარზე თანხის დამატება  შეიძლება.
 • ანაბრის შიგნით ვალუტის  შეცვლის შესაძლებლობა
 • პირველი 30 დღის განმავლობაში ანაბრის გატანისას საპროცენტო სარგებელი არ დაერიცხება.
 • ანაბრის ტანხის ვადაზე ადრე გატანისას  შეთანხმებული საპროცენტო განაკვეთის ნაცვლად დაგერიცხებათ წლიური 3%.
 • ანაბრის გატანის ვადის დარღვევისას ზედმეტად განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაიქვითება ძირითადი თანხიდან.
 • საანაბრე ანგარიშიდან ვადაზე ადრე თანხის მთლიანად ან ნაწილობრივ გატანისას კავშირმა შეტყობინება  უნდა მიიღოს 7 სამუშაო დღით ადრე.
 • ვადიანი ანაბრის მფლობელს შეუძლია აიღოს სესხი ანაბრის პროცენტს + 6% წლიური საპროცენტო განაკვეთით, ანაბრის მთლიანი თანხის 80%-ის ფარგლებში.

 

შენიშვნა: ერთ მეანაბრეზე 50 000,0 ან მეტი ლარის ოდენობის ანაბრის გახსნის შემთხვევაში, პირობები და საპროცენტო განაკვეთი შეთანხმდება საკრედიტო კავშირის გამგეობასთან.

უკან
 
Design by SPAR.GE
© 2019 ყველა უფლება დაცულია