ზრდადი  ანაბარი

ზრდად  ანაბარს აქვს თანხის დამატების შესაძლებლობა.
ანაბრის გახსნის შემთხვევაში წევრები სარგებლობენ დამატებითი შესაძლებლობებით.  
ზრდადი შევსებადი ვადიანი ანაბრის საპროცენტო სარგებლის დაწესების ცხრილი:

 

 

პერიოდი

   სარგებლის %             ლარი 

სარგებლის  % აშშ დოლარი

3-5 თვე

9.00%

5.00%

6-8 თვე

10.00%

5.50%

9-11 თვე

11.00%

6.00%

12-14 თვე

12.00%

6.50%

15-18 თვე

12.25%

6.75%

18-21 თვე

12.50%

7.00%

21-23 თვე

13.00%

7.25%

24 თვე

13.50%

7.50%ზრდადი ანაბრის პირობები:

• ანაბრის მინიმალური თანხა ლარებში შეადგენს 300 ლარს, ხოლო აშშ დოლარებში ან ევროში 200 ერთეულს. 

• სარგებლის გატანა შესაძლებელია ვადის გასვლის შემდეგ.

• ანაბრის ვადის გასვლისას 30 დღის განმავლობაში შესაძლებელია თანხის ნაწილობრივ გატანა, ხოლო დარჩენილი   ნაწილის იგივე პირობებით გაგრძელება.

• ანაბრის თანხის ვადაზე ადრე გატანისას შეთანხმებული საპროცენტო განაკვეთის ნაცვლად დაგერიცხებათ წლიური 3%.

 • ანაბრის შიგნით ვალუტის  შეცვლის შესაძლებლობა

• პირველი 30 დღის განმავლობაში ანაბრის გატანისას საპროცენტო სარგებელი არ დაერიცხება. 

• საანაბრე ანგარიშიდან ვადაზე ადრე თანხის მთლიანად ან ნაწილობრივ გატანისას კავშირმა შეტყობინება უნდა მიიღოს 7 სამუშაო დღით ადრე. 

• ზრდადი ანაბრის მფლობელს შეუძლია აიღოს სესხი ანაბრის პროცენტს + 6% წლიური საპროცენტო განაკვეთით ანაბრის მთლიანი თანხის 80%-ის ფარგლებში.

 

შენიშვნა: ერთ მეანაბრეზე 50 000,0 ან მეტი ლარის ოდენობის ანაბრის გახსნის შემთხვევაში, პირობები და საპროცენტო განაკვეთი შეთანხმდება საკრედიტო კავშირის გამგეობასთან.

უკან
 
Design by SPAR.GE
© 2019 ყველა უფლება დაცულია