თავისუფალი  ანაბარი

თავისუფალ ვადიან ანაბარზე წევრს ერიცხება მაღალი საპროცენტო სარგებელი. 

ანაბარი, რომელიც იძლევა საშუალებას მიიღოთ სარგებელი მაშინაც კი, თუ თანხა ვადაზე ადრე გაიტანეთ.

თავისუფალი ვადიანი ანაბრის გახსნის შემთხვევაში წევრები სარგებლობენ დამატებითი შესაძლებლობებით.

თავისუფალი ანაბრის საპროცენტო სარგებლის დაწესების ცხრილი:

 

პერიოდი

სარგებლის % ლარი

სარგებლის % აშშ დოლარი/ევრო

2 თვე

5.00%

4.00%

3 თვე

5.50%

4.25%

4 თვე

6.00%

4.50%

5 თვე

6.50%

4.75%

6 თვე

7.00%

5.00%

7 თვე

7.50%

5.25%

8 თვე

8.00%

5.50%

9 თვე

8.50%

5.75%

10 თვე

9.00%

6.00%

11 თვე

9.50%

6.50%

12 თვე

10.00%

7.00%

 

• თავისუფალი ანაბრის მინიმალური თანხა ლარებში შეადგენს 5 ლარს, აშშ დოლარებში 5 აშშ დოლარს და ევროში 5 ევროს

• სარგებლის გატანა შესაძლებელია წევრის სურვილის შესასაბამისად (წინასწარ, ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს).

• საპროცენტო სარგებლის ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაში ცხრილში მოყვანილ საპროცენტო განაკვეთებს აკლდება 0.5%.

• საპროცენტო სარგებლის წინასწარ გატანის შემთხვევაში ცხრილში მოყვანილ საპროცენტო განაკვეთებს აკლდება 1%.

• ანაბრის ვადის დარღვევისას  დაგერიცხებათ იმ თვის საპროცენტო სარგებელი, მერამდენე თვეცაა საპროცენტო სარგებლის დაწესების ცხრილში, ხოლო შეუსრულებელ თვეზე სარგებელი არ დაგერიცხებათ.

• პირველი 30 დღის განმავლობაში ანაბრის გატანისას საპროცენტო სარგებელი არ დაერიცხება.

• ანაბრის ვადის გასვლისას 30 დღის განმავლობაში შესაძლებელია თანხის ნაწილობრივ გატანა, ხოლო დარჩენილი   ნაწილის იგივე პირობებით გაგრძელება.

• ანაბრის ძირითადი თანხის 15%-ის თავისუფალი მოძრაობის შესაძლებლობა. 

• ანაბრის ვადის დარღვევისას ზედმეტად განაღდებული საპროცენტო სარგებელი დაიქვითება ძირითადი თანხიდან.

• საანაბრე ანგარიშიდან ვადაზე ადრე თანხის მთლიანად ან ნაწილობრივ გატანისას კავშირმა შეტყობინება უნდა მიიღოს 7 სამუშაო დღით ადრე. 

• ანაბარზე თანხის დამატება შეიძლება.

• ვადიანი ანაბრის მფლობელს შეუძლია აიღოს სესხი ანაბრის პროცენტს + 6% წლიურისაპროცენტო განაკვეთით ანაბრის მთლიანი თანხის 80%-ის ფარგლებში.       

 

შენიშვნა: ერთ მეანაბრეზე 50 000,0 ან მეტი ლარის ოდენობის ანაბრის გახსნის შემთხვევაში, პირობები და საპროცენტო განაკვეთი შეთანხმდება საკრედიტო კავშირის გამგეობასთან.

უკან
 
Design by SPAR.GE
© 2019 ყველა უფლება დაცულია