საპენსიო ანაბარი

 

საპენსიო შევსებადი ვადიანი ანაბრის საპროცენტო სარგებლის დაწესების შკალა:

პერიოდი

სარგებლის % ლარი

3-6 თვე

9.00%

7-9 თვე

10.00%

10-12 თვე

11.00%

13-18 თვე

12.00%

19-24 თვე

13.00%

საპენსიო ანაბრის პირობები:

• ანაბარზე მინიმალური თანხა არაა განსაზღვრული. 

• საპენსიო ანაბარს  აქვს თანხის დამატების შესაძლებლობა.

• ანაბრის ვადის გასვლისას 30 დღის განმავლობაში შესაძლებელია თანხის ნაწილობრივ გატანა, ხოლო დარჩენილი

ნაწილის იგივე პირობებით გაგრძელება 

• ანაბრის თანხის ვადაზე ადრე გატანისას შეთანხმებული საპროცენტო განაკვეთის ნაცვლად დაგერიცხებათ წლიური 3%.

• საანაბრე ანგარიშიდან ვადაზე ადრე თანხის მთლიანად ან ნაწილობრივ გატანისას კავშირმა შეტყობინება უნდა მიიღოს 7 სამუშაო დღით ადრე. 

• საპენსიო ანაბრის მფლობელს შეუძლია აიღოს სესხი ანაბრის  უზრუნველყოფით  მთლიანი თანხის 80%-ის ფარგლებში.

 

შენიშვნა: ერთ მეანაბრეზე 50 000,0 ან მეტი ლარის ოდენობის ანაბრის გახსნის შემთხვევაში, პირობები და საპროცენტო განაკვეთი შეთანხმდება საკრედიტო კავშირის გამგეობასთან.

უკან
 
Design by SPAR.GE
© 2019 ყველა უფლება დაცულია