შემნახველი ანაბარი

 

ანაბარზე თანხის შეტანა და გატანა არ არის შეზღუდული.
შემნახველი ანაბრის ზრდის კვალობაზე პროცენტული სარგებლის დაწესების ცხრილი:

 

ლარი

აშშ დოლარი

 მაქსიმალური საპროცენტოგანაკვეთი

10.0%

4.0%

მინიმალური საპროცენტოგანაკვეთი

4.0%

2.0%  

 

•ანაბარზე საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა ხდება ყოველთვიურად.
• მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი დაგერიცხებათ, თუ ანაბრის გახსნიდან ყოველი  თვის განმავლობაში ანაბრიდან არ მოხდება თანხის გატანა.
• სხვა შემთხვევაში დაგერიცხებათ მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი. 
• ანაბრის მფლობელს შეუძლია აიღოს სესხი დეპოზიტის პროცენტს + 6% წლიური საპროცენტო განაკვეთით, დეპოზიტის მთლიანი თანხის 80%-ის ფარგლებში.
• საკრედიტო კავშირი იტოვებს უფლებას შეცვალოს საპროცენტო განაკვეთი შემნახველ ანაბარზე.
შენიშვნა: ერთ მეანაბრეზე 50 000,0 ან მეტი ლარის ოდენობის ანაბრის გახსნის შემთხვევაში, პირობები და საპროცენტო განაკვეთი შეთანხმდება საკრედიტო კავშირის გამგეობასთან.
უკან
 
Design by SPAR.GE
© 2019 ყველა უფლება დაცულია